Ilegalne deponije u Boki Kotorskoj

Pregled ilegalnih deponija u Boki Kotorskoj

  • Aktivna ilegalna deponija
  • Sanirana ilegalna deponija nakon naše intervencije