Danas je održana masovno posjećena ekološka akcija na području grada Ljubuškog kroz program “Youth Drive” kojeg finansira Evropska unija. Ukupno dvadeset polaznika osnovnih i srednjih škola iz ovog okruga učestvuju u ovim aktivnostima. Putem sprovedenih aktivnosti., sređene su dvije najugroženije lokacije u Ljubuškom, s ciljem saniranja otpada i vraćanja lokacije u prvobitno, prirodno neoštećeno stanje. Kao dio ovih aktivnosti, organizovana su predavanja i posjete parku sa svim učesnicima ovih aktivnosti, kako bi se upoznali sa najvažnijim karakteristikama životne sredine, blagodetima prirode i prirodnim procesima.

Ovi događaji su se dokazali kao veoma važni za podizanje svijesti svakog pojedinca, posebno mladih ljudi koji će biti od krucijalnog značaja za borbu i očuvanje životne sredine. Aktivno uključivanje polaznika u stvaranju održivog sistema zaštite životne sredine je jedan od ciljeva Youth Drive projekta, koji je zasnovan na mladim ljudima kao važnim i snažim pokretačima konkretnih promjena u zajednici.

Učesnici u ekološkim aktivnostima su dobili paket školske opreme kao vid zahvalnosti i podrške za učešće u akciji. Takođe, dio opreme je dat  aktivnim ekološkim sekcijama osnovnih i srednjih škola, koje su pružile veliku pomoć polaznicima koji voluntiraju i daju svoj doprinos tokom godine u školama.

Ekološke sekcije su rezultirale brojnim i konkretnim aktivnostima na terenu i uključivanju sve većeg broja mladih ljudi.

Do sada je putem projektnih aktivnosti, školama i mladim ljudima u zemlji Evropska Unija pružila podršku putem donacija kompjuterske opreme koja je omogućile unapređenje i modernizaciju školskog sistema, kao i olakšala učenicima da razvijaju sopstvene sposobnosti i znanja. Ovo će u krajnjem ishodovati pružanjem većih mogućnosti za implementaciju i realizaciju projektnih ideja mladih ljudi.


Projekat “YOUth drive” povećava nivo svijesnosti o stanju životne sredine i pokreće konkretne aktivnosti u Zapadnohercegovačkoj županiji i Boki Kotorskoj koje se realizuju u okviru IPA Prekograničnog programa saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, a kojeg finansira Evropska Unija.

Partneri projekta su nevladine organizacije Udruženje za razvoj, životnu sredinu i kulturu „EKO ZH“ iz Širokog brijega kao nosilac projekta i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru.