Masovno posjećena ekološka akcija održana je danas na području Nacionalnog parka “Blidinje” kroz program “Youth Drive” kojeg finansira Evropska unija. Učesnici ovih događaja su mladi ljudi, ukupno dvadeset polaznika srednjih škola iz Posušja i Širokog brijega. Putem sprovedenih aktivnost., sređene su dvije najugroženije lokacije u Parku, s ciljem saniranja otpada i vraćanja lokacije u prvobitno, prirodno neoštećeno stanje. Kao dio ovih aktivnosti, organizovana su predavanja i posjete parku sa svim mladim ljudima, kako bi se upoznali sa najvažnijim karakteristikama životne sredine, blagodetima prirode i prirodnim procesima.

Ovi događaji su se pokazali veoma važnim za podizanje svijesti svakog pojedinca, posebno mladih ljudi čiji će angažman biti od krucijalnog značaja za borbu i očuvanje životne sredine. Aktivno uključivanje polaznika u stvaranju održivog sistema zaštite životne sredine je jedan od ciljeva Youth Drive projekta, koji je zasnovan na mladim ljudima kao važnim i snažim pokretačima konkretnih promjena u zajednici.

Učesnici u ekološkim aktivnostima su dobili paket školske opreme kao vid zahvalnosti i podrške za učešće u akciji. Takođe, dio opreme je dat  aktivnim ekološkim sekcijama osnovnih i srednjih škola, koje su pružile veliku pomoć polaznicima koji voluntiraju i daju svoj doprinos tokom školske godine.

Ekološke sekcije su rezultirale brojnim i konkretnim aktivnostima na terenu i uključivanju sve većeg broja mladih ljudi.

Do sada je putem projektnih aktivnosti, školama i mladim ljudima u zemlji Evropska Unija pružila podršku putem donacija kompjuterske opreme koja je omogućile unapređenje i modernizaciju školskog sistema, kao i olakšala učenicima da razvijaju sopstvene sposobnosti i znanja. Ovo će u krajnjem ishodovati pružanjem većih mogućnosti za implementaciju i realizaciju projektnih ideja mladih ljudi.

Projekat “YOUth drive” povećava nivo svijesnosti o stanju životne sredine i pokreće konkretne aktivnosti u Zapadnohercegovačkoj županiji i Boki Kotorskoj, koje se realizuju u okviru IPA Prekograničnog programa saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, a kojeg finansira Evropska unija.

Partneri projekta su nevladine organizacije Udruženje za razvoj, životnu sredinu i kulturu „EKO ZH“ iz Širokog brijega kao nosilac projekta i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru.