Kroz projekt „Y O U t h   d r i ve“ koji financira Europska unija danas je održana masovna eko akcija na području Parka prirode Blidinje. Sudionici ovih događaju su mlade osobe, ukupno 20 školaraca srednjih škola iz Posušja i Širokog Brijega. Kroz akcije uređuju se dvije najugroženije lokacije u Parku s ciljem saniranja otpada, te vraćanjem lokaliteta u prvobitno prirodno, nenarušeno stanje. U sklopu ovih akcija organizirana su predavanja i obilazak Parka sa svim mladima u cilju što kvalitetnijeg upoznavanja sa najbitnijim značajkama okoliša, blagodatima prirode i prirodnih procesa.

Ovakvi događaji su se pokazali kao vrlo bitni za podizanje svijesti svakog pojedinca, posebno mladih osoba koji će biti ključni u budućnosti za borbu i očuvanje okoliša. Aktivna uključenost mladih u sudjelovanju kreiranja održivog sustava zaštite okoliša je jedan od ciljeva projekta YOUth drive. Ovaj projekt se temelji na mladima kao glavnim i snažnim pokretačima konkretnih promjena u zajednici Županije Zapadnohercegovačke.

Mladi sudionici su dobili set školske opreme kao vid zahvale i potpore za sudjelovanje u akciji. Isto tako, dio opreme su dobile i aktivne eko sekcije osnovnih i srednjih škola, čime se iskazala i velika potpora našim mladima koji volontiraju i daju svoj doprinos tijekom cijele godine u školama. Rezulat eko sekcija su brojne konkretne akcije na terenu i uvezivanje sve većeg broja mladih.

Kroz dosadašnje aktivnosti projekta, škole i mladi sa područja čitave Županije su podržani uz potporu Europske unije kroz donacije IT opreme koja je dala doprinos za unapređenje i modernizaciju školskog sustava, a isto tako će omogućiti mladima da razvijaju svoje vještine i sposobnosti u koraku sa vremenom. To će na kraju rezultirati većom mogućnosti provođenja i ostvarivanja projektnih ideja mladih.

Projekt financira Europska unija u iznosu od preko 230.000 eura, s ciljem podizanja svijesti kod mladih o pravilnom zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša  u prekograničnom području Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Projekt „Y O U t h   d r i v e“  podizanje svijesti o zaštiti okoliša, i pokretanje konkretnih akcija na području  Županije Zapadnohercegovačke i Bokokotorskog zaljeva se provodi u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji financira Europska unija. Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega kao nositelj projekta, i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru.