Misija

EKO ZH je udruga čija je misija pridonijeti razvoju zajednice, zaštiti okoliša i promociji kulture kroz suradnju, kampanje, obrazovanje i informiranje, djelovanjem i radom svog tima i volontera, u suradnji s drugim organizacijama, uz sudjelovanje javnosti, te na taj način stvaranje aktivnog i odgovornog odnosa prema svojoj lokalnoj zajednici.

Udruga EKO ZH je nevladina i neprofitna organizacija koja je jedan od vodećih pokretača unapređenja stanja okoliša u zajednici.

Podižući svijest o primjerima pozitivne prakse i zajedničkim rezultatima ostvarenim kroz suradnju mladih, stavljamo naglasak na odgovorno postupanje prema okolišu.

Ističući pozitivne rezultate potičemo razvoj i rast društvene odgovornosti.