Zaštitimo okoliš i životnu sredinu!

Kroz projekt Y O U t h  D r i v e nastali su eko – edukativni materijali da bismo i kroz kreativnu stranu podijelili neke zanimljive činjenice, te potaknuli lokalne zajednice da budu dio ovog jedinstvenog projekta. Pogledajte naše materijale i uključite se aktivno u našu i vašu eko priču!