Priroda! Savršena je i uvijek stvara nove stvari. Ona je neiscrpni izvor svega živog i stvarnog. Sve u njoj, ona je punoća bića. Ona je svemoćna i moćna, neprestano muči i neprestano stvara. Sve stvari u njoj i ona u svemu, i sve isto. Ono je vječno i beskonačno, njeguje duh samo radošću. (Spinosa)


Kroz projekt Y O U t h D r i v e dionicima projekta su prezentirani plakati s temom prirode i potrebom njene zaštite. Budi i ti dio projektne ideje, učinimo zajedno našu prirodu boljom. Pogledajte i dijelite naše materijale i uključite se aktivno u našu i vašu eko priču!