Vizija

Društvo s aktivnim mladima kao pokretačima unapređenja stanja okoliša. Razvojno, ekološki i kulturno održivo društvo Županije Zapadnohercegovačke.

CILJ:

1. Zaštita okoliša i prirode

2. Razvoj i promocija održivog razvoja

3. Poticanje i promocija kulture i suradnje

4. Sudjelovanje u kreiranju provedbi i praćenju javnih politika koje utječu na okoliš, razvoj i kulturu