Osam osnovnih i srednjih škola sa područja Županije Zapadnohercegovačke je kroz projekt „Y O U t h D r i v e“, financiran od strane Europske unije, krajem rujna 2021. godine zaprimilo donaciju od osam pametnih ploča, vrijednosti 11.500,00 EUR. Oprema je predviđena za modernizaciju školskog sustava, kako bi svi školarci imali osiguran kvalitetan pristup učenju u koraku s vremenom. Europska unija je već u okviru ovog projekta, čiji je glavni cilj podizanje svijesti mladih o pravilnom odlaganju otpada i zaštiti okoliša, u više navrata podržavala škole sa IT opremom.

Ravnateljica osnovne škole „Ivane Brlić Mažuranić“ iz Humca, Danijela Planinić, čija je škola jedna od onih koje su zaprimile donaciju, istaknula je da se danas razvoj škole mjeri kvalitetom opreme koju ona posjeduje, pa je tako i ulaganje u budućnost škole vezano uz moderniziranje nastave nabavkom suvremenih nastavnih sredstva i pomagala, kako bi sve približili potrebama današnjeg učenika.

 „Zato smo posebno zahvalni Udruzi „Eko ZH“ iz Širokog Brijega, koja nam je u okviru projekta YOUth Drive oplemenila učionicu „pametnom pločom“! Dobili smo idealan medij koji omogućuje motivaciju učenika, te usvajanje i uvježbavanje nastavnih sadržaja putem igre. Učiteljima će biti lakše prilikom predavanja, jer koristeći  takvu opremu  čine nastavu zanimljivijom učenicima, te brže i lakše dolaze do potrebnih informacija. Za učenike nižih razreda postoji velik broj prezentacija, kvizova i aplikacija za nastavu, koje mogu učiniti čuda u modernizaciji nastave, svladavanju gradiva i aktiviranju samih učenika u nastavu. Pored svega navedenog, omogućit će i edukaciju uposlenika škole na različitim višim razinama. Radeći s ovakvom tehnologijom nadamo se popularizirati pametno korištenje interneta, informatička povezanost i razvoj stvaralaštva među mladima, s ciljem razvoja kreativnosti grupe, kao i svakog pojedinca. Ljubav i briga za učenike od strane učitelja uvijek je slična roditeljskoj, pa tako i njima, kao i svojoj djeci, želimo razinu obrazovanja istovjetnu i dostojnu svakog djeteta i ravnopravnu drugim školama i sredinama“, istaknula je ravnateljica Planinić.

Projekt „Y O U t h d r i v e“ koji financira Europska unija, doprinijet će pravilnom gospodarenju otpadom, te educirati o pravilnom zbrinjavanju otpada. U suradnji sa školama, kroz projekt se prvenstveno radilo na svijesti mladih ljudi, koji bi svojim znanjem i akcijama u budućnosti trebali utjecati i djelovati na podizanju svijesti javnosti o zaštiti okoliša. Projekt će također stvoriti osnovu za poboljšanje postojećeg zakonodavstva u ovom području.

Projekt „YOUTH DRIVE – Program za podizanje svijesti o pravilnom upravljanju otpadom i osnaživanje zakonodavaca za djelovanje“ provodi se u okviru IPA programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, financiranog od Europske unije. Vrijednost projekta iznosi oko 280.000 eura, od čega Europska unija financira više od 230.000 EUR. Projektni partneri su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega kao nositelj projekta, i Naša akcija, nevladina organizacija iz Crne Gore sa sjedištem u Kotoru.