Službeno su potpisani Sporazumi o podršci i sufinanciranju projekta Y O U t h d r i v e sa općinama Grude i Posušje, gradovima Ljubuški i Široki Brijeg, te Vladom Županije Zapadnohercegovačke

Ovim putem projektni tim YOUth drive-a se zahvaljuje na snažnoj potpori od strane relevantnih dionika za osiguran nastavak, finalizaciju i održivost projekta. Nevladin sektor Županije Zapadnohercegovačke uz potporu zakonodavaca stvara uvjete za daljnje napredovanje i razvoj koji već sada ima potencijal da iznese značajne projekte na području Županije Zapadnohercegovačke. Projekt YOUth Drive ima za cilj poboljšanja vezana za pravilno upravljanje otpadom u Županiji Zapadnohercegovačkoj, kao i razvoj zakonodavnih rješenja koja bi bila izravno primjenjiva.

Učinak ovog projekta biti će vidljiv u doprinosu razvoja društvene zajednice, podizanju svijesti građana, osobito mladih u prekograničnim područjima BiH i Crne Gore o važnosti pravilnog upravljanja otpadom, te zaštiti okoliša. Stvorit će se preduvjeti za unaprjeđenje i dorađivanje postojećih zakonskih regulativa u oblasti zaštite okoliša i upravljanja otpadom, a kao primjer dobre prakse ukloniti će se veći broj divljih odlagališta, te će se postaviti kante za elektronski otpad.

U okviru projekta odrađena je analiza stanja vodotokova na terenu po pitanju odlaganja otpada i zaštite vodotoka, kao preduvjet za buduće akcije sličnog tipa. Kroz projekt su u velikoj mjeri podržane i škole kroz donacije tableta, projektora i pametnih ploča. Ovo su samo neke od aktivnosti i benefita za područje čitave Županije Zapadnohercegovačke financirane iz projekta YOUth drive.

Podizanje svijesti o zaštiti okoliša i pokretanje konkretnih akcija na području Županije Zapadnohercegovačke i Bokokotorskog zaljeva se provodi u okviru projekta „YOUth drive“ kroz IPA Program prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji financira Europska unija u iznosu preko 270.000,00 EUR. Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega (BiH) kao nositelj projekta i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru (CG). Projekt je počeo je sa realizacijom aktivnosti u studenom 2019, a trajati će do kolovoza 2021. godine.