Proteklih dana, na sunčanim obroncima Orjena, održane su dvije eko akcije za mlade. Prva akcija je održana sa osnovnoškolcima, a druga sa srednjoškolcima sa područja Boke Kotorske.

Mladi su iskazali veliku želju da doprinesu očuvanju okoliša, kao i podizanju svijesti o potrebi čuvanja prirode od ovakve važnosti. Sudionici su imali priliku da se upoznaju sa planinom i ovim novim terenom, te da dobiju kratku obuku o zaštiti šuma i prirode. Nakon edukacija, završene su akcije čišćenja divljih deponija na više lokacija duž staza i puteva ovog predjela.

Poslije terenskog dijela, uslijedilo je prigodno druženje i uživanje u čarima planine i domaće hrane planinarskog doma uz dodjelu školske opreme svim sudionicima.

Do sada je putem projektnih aktivnosti, školama i mladim ljudima Europska Unija pružila podršku putem donacija kompjuterske opreme, koja je omogućile unapređenje i modernizaciju školskog sustava, kao i olakšala učenicima da razvijaju vlastite sposobnosti i znanja. Ovo će na kraju rezultirati pružanjem većih mogućnosti za implementaciju i realizaciju projektnih ideja mladih ljudi.

Projekt „Y O U t h   d r i v e“  podizanje svijesti o zaštiti okoliša, i pokretanje konkretnih akcija na području  Županije Zapadnohercegovačke i Bokokotorskog zaljeva se provodi u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji financira Europska unija. Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega kao nositelj projekta, i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru.