Proteklih dana, na sunčanim obroncima Orjena, održane su dvije eko akcije za mlade. Prvu akciju su ostvarili osnovci, a drugu srednjoškolci sa područja Boke Kotorske.

Mladi su iskazali veliku želju da doprinesu očuvanju životne sredine, kao i podizanju svijesti o potrebi čuvanja prirode od ovakve važnosti. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa planinom i ovim novim terenom, te da dobiju kratku obuku o zaštiti šuma i prirode. Nakon edukacija, završene su akcije čišćenja divljih deponija na više lokacija duž staza i puteva ovog predjela.

Poslije terenskog dijela, uslijedilo je prigodno druženje i uživanje u čarima planine i domaće hrane planinarskog doma uz dodjelu školske opreme svim sudionicima.

Do sada je putem projektnih aktivnosti, školama i mladim ljudima u zemlji Evropska Unija pružila podršku putem donacija kompjuterske opreme koja je omogućile unapređenje i modernizaciju školskog sistema, kao i olakšala učenicima da razvijaju sopstvene sposobnosti i znanja. Ovo će u krajnjem ishodovati pružanjem većih mogućnosti za implementaciju i realizaciju projektnih ideja mladih ljudi.

Projekt „Y O U t h   d r i v e“  podizanje svijesti o zaštiti životne sredine, i pokretanje konkretnih akcija na području  Županije Zapadnohercegovačke i Bokokotorskog zaliva se realizuje u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji financira Evropska unija. Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega kao nositelj projekta, i NVO NaŠa akcija, sa sjedištem u Kotoru.