Temeljem projektnog zadatka i metodologije izrade ove studije, kao i na temelju opisanog postojećeg stanja otpada, deponija i utjecaja na vodne resurse, urađena je i analiza mogućih zagađivača okoliša i površinskih i podzemnih voda. Dakle, radi se o deponijama (divljim i nezbrinutim), koje još uvijek egzistiraju i negativno djeluju na prostoru Boke Kotorske (prostor koji analiziramo ovom studijom).
Analiza je urađena za tri grada/općine Boke Kotorske: Kotor, Tiva i Heceg Novi. U dokumentu je dan popis lokacija divljih deponija i ilustrativni prikaz (slike) dijela divljih odlagališta, koje su sa aspekta ugroženosti okoliša najizražajnija.

Preuzmite dokument:

Divlja_odlagalista_i_utjecaj_na_vodotoke_BOKA_KOTORSKA_CG.pdf

Divlja_odlagalista_i_utjecaj_na_vodotoke_BOKA_KOTORSKA_CG_KORICA.pdf