Divlja odlagališta su stalna – svakodnevna pojava. U pravilu nastaju uz lokalne manje frekventne prometnice. Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je definiranje prijedloga plana rješavanja problema evidentiranih deponija čije postojanje uzrokuje zagađenje vodnih resursa analiziranog područja. Potrebno je u sljedećem koraku napraviti i analizu podzemnih voda, te sagledati i analizirati stanje kakvoće podzemnih voda u kotekstu zagađenja okoliša (deponije i ostalo).Na divljim deponijama je uglavnom nerazvrstani komunalni i građevinski otpad.

Temeljem projektnog zadatka i metodologije izrade ove studije, kao i na temelju opisanog postojećeg stanja otpada, deponija i utjecaja na vodne resurse, urađena je i analiza mogućih zagađivača okoliša i površinskih i podzemnih voda. Dakle, radi se o deponijama (divljim i nezbrinutim), koje još uvijek egzistiraju i negativno djeluju na prostoru Županije zapadnohercegovačke (prostor koji analiziramo ovom studijom).
Analiza je urađena za četiri grada/općine Županije zapadnohercegovačke: Široki Brijeg, Grude, Posušje i Ljubuški. U dokumentu je dan popis lokacija divljih deponija i ilustrativni prikaz (slike) dijela divljih odlagališta,
koje su sa aspekta ugroženosti okoliša najizražajnija.

Preuzmite dokument:

Divlja_odlagalista_i_utjecaj_na_vodotoke_ZZH.pdf

Divlja_odlagalista_i_utjecaj_na_vodotoke_ZZH_Korica.pdf