Danas je u prostorijama Grada Široki Brijeg, potpisan Sporazum o pružanju podrške realizaciji i sufinansiranju projekta “Y O U t h  D r i v e”.

Sporazum je u ime Grada Široki Brijeg potpisao  gospodina Kraljević, a u ime Udruge za razvoj, životnu sredinu i kulturu EKO ZH, gospođa Lucija Kvesić, menadžerka projekta.

Podrška gospodina. Kraljevića omogućila je snažan poticaj nevladinoj organizaciji u cilju podsticanja daljeg napredovanja i razvoja u okviru ovog sektora, koji ima značajan potencijal kada su u pitanju veliki projekti u Zapadnohercegovačkom okrugu.

Projekat YOUth Drive je usmjeren ka unapređenju adekvatnog upravljanja otpadom u Zapadnohercegovačkoj županiji, kao i ka koncipiranju zakonodavnih rješenja koja će se moći direktno primjeniti.

Uticaj ovog projekta će biti vidljiv u pružanju doprinosa razvoju zajednice, podizanju svijesti javnosti, naročito mladih ljudi u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore o značaju adekvatnog upravljanja otpadom i zaštiti životne sredine. Stvoreni su preduslovi za poboljšanje i unapređenje postojećeg zakonodavstva na polju zaštite životne sredine upravljanja otpadom, i kao primjer dobre prakse, veći broj nelegalnih smetlišta će biti uklonjen uz postavljanje kanti za elektronski otpad. U okviru projekta, planirana je analiza situacije na terenu u smislu odlaganja otpada i zaštite vodenih tokova kao osnova za sprovođenje budućih aktivnosti sličnog tipa. 

Podizanje svijesnosti po pitanju životne sredine i preduzimanje konkretnih aktivnosti u Zapadnohercegovačkoj županiji i Bokokotorskom zalivu realizuje se u okviru projekta  “YOUth drive” kroz IPA program prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, a koji je finansiran iz sredstava Evropske Unije u iznosu od preko 230,000 eura. Partneri u realizaciji projekta su nevladine organizacije :Udruženje za razvoj, zaštitu životne sredine i kulture EKO ZH iz Širokog Brijega (BiH), u svojstvu nositelja projekta i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru (Crna Gora). Projekat je počeo sa realizacijom aktivnosti u novembru 2019. godine i traje do maja 2021.