U cilju podrške komunalnim preduzećima Zapadnohercegovačke županije, efikasnom upravljanju, te skladištenju i transportu čvrstog otpada, danas su u gradu Široki Brijeg predata četiri velika kontejnera, donirana u okviru projekta “YOUth drive”, koji finansira Evropska Unija.

Predstavnici opštine i gradskih komunalnih preduzeća su preuzeli kontejnere i iskazali svoju zahvalnost povodom donirane opreme koja će im olakšati da operativnije funkcionišu na terenu. Shodno dogovoru, kontejneri će biti postavljeni na najugroženijim lokacijama, koje takođe predstavljaju veliku opasnost po životnu sredinu i zajednicu.

Zahvaljujući projektu, započelo je postavljanje tabli sa upozorenjima “Zabranjeno odlaganje smeća” kako bi se unaprijedila svijest svakog pojedinca i zaštitila životna sredina Zapadnohercegovačke županije. Table su postavljene na ukupno 10 lokacija, onih najugroženijih, budući da se na njima odlaže otpad iako iste nisu utvrđene za tu namijenu.

Kvalitetnom saradnjom svih relevantnih učesnika iz sektora zaštite životne sredine stvara se čvrst osnov koji doprinosi jačanju samog sektora,a koji će na kraju ishodovati boljom brigom za životnu sredinu. Stoga, aktivnosti poput ovih će biti od značaja na putu postizanja postavljenih projektnih ciljeva, kao i ciljeva lokalnih zajednica Zapadnohercegovačke županije, kada je u pitanju zaštita životne sredine.

Ovakvi i slični projekti , uz podršku Evropske Unije, predstavljaju veliki korak ka jačanju i povezivanju svih sektora ka realizaciji kvalitetnih i konkretnih aktivnosti na zaštiti životne sredine i kreiraju novi prostor za stupanje u zajedničku akciju i pruža doprinos održivom razvoju okruga. Projektom je takođe realizovana analiza stanja vodnih resursa u Zapadnohercegovačkoj županiji, koja je takođe uvrštena u set preporuka za zakonodavce kako bi se ojačala politika zaštite životne sredine i usvojile konkretne i kvalitetne mjere.

Na zvaničnom sajtu YOUth drive projekta “Naša priroda”, (https://nasapriroda.com), lokalnoj zajednici i pojedincima je omogućeno da prate vijesti koje su povezane projektom, kao i da im se omogući aktivno učešće u rješavanju problema zaštite životne sredine.

Kako bi se podigla svijest među mladim ljudima po pitanju adekvatnog upravljanja otpadom i zaštite životne sredine u prekograničnom području Crne Gore i BiH (Zapadnohercegovačka županija i Bokokotorski zaliv), Evropska unija je finansirala preko 230,000 eura u projekat “YOUth drive”. Ovaj projekat sprovede kao partneri u projektu nevladine organizacije: Udruženje za razvoj, životnu sredinu i kultiru „EKO ZH” iz Širokog Brijega (BiH), u svojstvu nosioca projekta, i „Naša akcija”, sa sjedištem u Kotoru (CG).