Kroz projekt „Y O U t h   d r i v e“ koji financira Europska unija, komunalnim poduzećima Županije Zapadnohercegovačke donirana su 4 velika kontejnera koji će omogućiti pravilno skladištenje i prijevoz otpada u lokalnoj zajednici. Kontejnere su preuzeli predstavnici općinskih i gradskih komunalnih poduzeća koji su izrazili svoju zahvalnost za opremu koja će im olakšati djelovanje na terenu. Prema zajedničkom dogovoru kontejneri će biti postavljeni na lokacije koje su najugroženije, te koje stvaraju povećanu opasnost za okoliš i zajednicu.

Zahvaljujući projektu također je započeto postavljanje tabli upozorenja „Zabranjeno odlaganje otpada“ u svrhu podizanja svijesti svakog pojedinca i zaštite okoliša područja Županije Zapadnohercegovačke. Table se postavljaju na ukupno 10 lokacija koje su najugroženije zbog odlaganja otpada na mjestima koja za to nisu predviđena.

Kvalitetnom suradnjom svih relevantnih dionika iz sektora okoliša stvara se čvrst temelj koji doprinosti jačanju samog sektora, a što će na kraju rezultirati boljom i kvalitetnijom brigom za okoliš. Stoga, aktivnosti poput ove će biti od velikog značaja na putu ostvarivanja zadanih ciljeva projekta, a na kraju i ciljeva lokalne zajednice Županije Zapadnogercehovačke glede zaštite okoliša. Ovakvi i slični projekti, uz podršku Europske unije, čine veliki iskorak prema jačanju i uvezivanju svih sektora u cilju kvalitetnog i konkretnog djelovanja u akcijama zaštite okoliša, te stvaraju jedan novi prostor za zajedničko djelovanje i doprinost održivom razvoju Županije.  

Kroz projekt je provedena i analiza stanja vodotokova na području Županije Zapadnohercegovačke, koja je uvrštena u set preporuka za zakonodavce u cilju jačanja okolišnih politika, te donošenja konkretnih i kvalitetnih mjera.

Na službenoj stranici projekta YOUth drive „Naša priroda“ lokalnoj zajednici i pojedincima je omogućeno da prate sve novosti vezane za projekt, te da se aktivno uključe u pitanja rješavanja okolišnih problema – https://nasapriroda.com/.

Projekt financira Europska unija u iznosu od preko 230.000 eura, s ciljem podizanja svijesti kod mladih o pravilnom zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša  u prekograničnom području Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Projekt „Y O U t h   d r i v e“  podizanje svijesti o zaštiti okoliša, i pokretanje konkretnih akcija na području  Županije Zapadnohercegovačke i Bokokotorskog zaljeva se provodi u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji financira Europska unija. Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega kao nositelj projekta, i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru.