Kroz projekt „Y O U t h   d r i ve“ koji financira Europska unija jučer je u Tivtu održana posljednja od tri  panel diskusije na temu zaštite okoliša Boke Kotorske. Predstavnici Zero Waste Montenegro, novinari i drugi predstavnici civilnog sektora, koji su dugogodišnji stručnjaci iz sektora okoliša, bili su panelisti navedenih događaja. Na događajima su isto tako bili prisutni i svi ostali relevantni dionici iz sektora zastite okoliša i upravljanje otpadom.

Trenutno stanje okoliša, najveće prepreke u istom, te prijedlozi  i smjernice za dugoročan i održiv razvoj i zaštitu prirodnih dobara samo su neke od tema o kojima se diskutiralo. Nakon tri održana panela zaključeno je da će aktivna uključenost nevladinog sektora, kako u sadašnjosti tako i u budućnosti, odigrati vrlo važnu ulogu u kreiranju i razvoju svijesti lokalne zajednice, posebno mladih. Svi sudionici su se složili da dijalog, kao i suradnja svih općina u Bokokotorskom zaljevu predstavljaju najbitniji način rješavanja problema odlaganja otpadom.

Kroz projekt je provedena i analiza stanja vodotokova na području Boke kotorske, koja je uvrštena u set preporuka za zakonodavce u cilju jačanja okolišnih politika, te donošenja konkretnih i kvalitetnih mjera.

U okviru održanih događaja predstavljena je i službena stranica projekta „Naša priroda“ kroz koju je omogućeno lokalnoj zajednici i pojedincima da se aktivno uključe u pitanja rješavanja ekoloških  problema – https://nasapriroda.com/.

Projekt „Y O U t h   d r i v e“  podizanje svijesti o zaštiti okoliša, i pokretanje konkretnih akcija na području  Županije Zapadnohercegovačke i Boke Kotorske se provodi u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji financira Europska unija. Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega kao nositelj projekta, i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru.

Kotor, 29. maja 2021.

Za vise informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Dejan Besović, Projektni koordinator

Telefoni: 069 483 610  

E-mail: nasaakcija@gmail.com