Najava za nadolazeći događaj

Projekt „Youth Drive“ – Održavanje seta panel diskusija vezano za zaštitu okoliša na području ŽZH

U sklopu projekta „Y O U t h   d r i ve“, kojeg financira Europska unija, u nadolazećem periodu ovog mjeseca planirano je održavanje četiri panel diskusije na području Županije Zapadnohercegovačke. Na događajima će biti prisutni svi relevantni dionici iz sektora okoliša koji će tijekom diskusije obuhvatiti sve najvažnije komponente vezane za značaj i važnost očuvanja okoliša, te za pravilno upravljanje otpadom. Panelisti koji će sudjelovati na događajima su:

  • Ana Soldo – stručnjak za zaštitu okoliša, te pomoćnica ravnatelja Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije za planiranje razvitka i upravljanje razvitkom i opće poslove (predstavljanje mogućnosti korištenja EU fondova za zaštitu okoliša, planirani  budući strateški dokumenti u ŽZH po pitanju očuvanja okoliša, te važnost ovakvih i sličnih projekata na području ZHŽ).
  • Marijana Bubalo – dip. ing. prehrambene tehnologije, te voditeljica uređaja za pročišćivanje otpadnih voda i laboratorija za vode iz JP Parkovi, Ljubuški (predstavljanje stanja voda i plana zaštite voda Županije; ciljevi i potrebne aktivnosti za očuvanje vodnih resursa).
  • Vedran Kordić – projektni službenik Via Dinarica/ WWF Adrie, svjetske organizacije za zaštitu prirode ( osvrt na stanje okoliša lokalno i globalno, te na stanje zaštićenih područja i uloga i značaj NVO sektora u zaštiti okoliša) i
  • Zdenko Mandić – stručnjak za zaštitu okoliša i pomoćnik ministra za prostorno uređenje, graditeljstvo i stambeno-komunalnu djelatnost Županije Zapadnohercegovačke (predstavljanje stanja okoliša na području Županije,  najveći nedostaci i mogućnosti u navedenom sektoru).

Na panelima će biti predstavljena  i službena stranica projekta „Naša priroda“ kroz koju je omogućeno lokalnoj zajednici i pojedincima da se aktivno uključe u pitanja rješavanja okolišnih problema.

Projekat financira Europska unija u iznosu od preko 230.000 eura, s ciljem podizanja svijesti kod mladih o pravilnom zbrinjavanju otpada i zaštiti okoliša  u prekograničnom području  Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Cilj projekta je da aktivno doprinese pravilnom upravljanju otpadom, a radit će se i na zaštiti vodenih puteva na područjima koja su uključena u projektne aktivnosti. U suradnji sa školama, projektom će se prvenstveno utjecati na svijest mladih, koji bi kroz svoje znanje i djelovanje u budućnosti, trebali utjecati i djelovati na svijest društva o potrebi zaštite okoliša. Također, stvorit će se podloga za unapređenje i doradu postojećih zakonskih regulativa u ovoj oblasti, a na pokrenutoj  web platform će se razmjenjivati različite informacije o projektu.

Projekt „Y O U t h   d r i v e“  podizanje svijesti o zaštiti okoliša, i pokretanje konkretnih akcija na području  Županije Zapadnohercegovačke i Bokokotorskog zaljeva se provodi u okviru IPA Programa prekogranične suradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora, koji financira Europska unija. Partneri na projektu su nevladine organizacije, Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH iz Širokog Brijega kao nositelj projekta, i Naša akcija, sa sjedištem u Kotoru.

Projekt je počeo je sa realizacijom aktivnosti u studenom 2019, a trajati će do kolovoza 2021. godine.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 279.200 eura.

Za vise informacija o projektu, molimo kontaktirajte:

Ime i prezime, funkcija: Ivana Galić, Projektni koordinator

Telefoni: 039 703 522   Mobitel: 063 477 895

E-mail: ivana@ekozh.org