Tlo sadržava velike količine ugljika i dušika koji mogu biti ispušteni u atmosferu, ovisno o tome kako upotrebljavamo zemljište. Uslijed krčenja ili sadnje šuma ili topljenja vječnog leda ravnoteža emisija stakleničkih plinova može se poremetiti u jednom ili drugom smjeru. Osim toga, uslijed klimatskih promjena mogu se znatno promijeniti količine i mjesta poljoprivredne proizvodnje.

PREUZETO: https://www.eea.europa.eu/hr/signals/eea-signali-2019/graficki-informacije/tlo-zemljiste-i-klimatske-promjene/view